Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο γραμμικό

 

Γραμμικό στόμιο με σχισμές (slots), για προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο. Η κατεύθυνση της δέσμης του αέρα ελέγχεται μέσω ρυθμιζόμενου πτερυγίου στο εσωτερικό της κάθε σχισμής.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.