Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ

Γραμμικό στόμιο βαρέως τύπου μίας σειράς σταθερών πτερυγίων, ίσιων παράλληλων προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Χρησιμοποιείται για την απαγωγή ή προσαγωγή αέρα και τοποθετείται σε δάπεδο.