Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο γραμμικό


Γραμμικό στόμιο βαρέως τύπου μίας σειράς σταθερών πτερυγίων, ίσιων παράλληλων προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Χρησιμοποιείται για την απαγωγή ή προσαγωγή αέρα και τοποθετείται σε δάπεδο.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.