Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΑ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στόμια οροφής με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και κατεύθυνση της δέσμης του αέρα προς 3 ή 4 διευθύνσεις.
Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα ΠΟΚ3-D & ΠΟΚ4-D, με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.