Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στόμιο οροφής με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και κατεύθυνση της δέσμης του αέρα προς 1 ή 2 διευθύνσεις.
Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα ΠΟΚ1-D & ΠΟΚ2-D, με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.