Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια ψύξης - θέρμανσης


Στόμια οροφής με ρυθμιζόμενα καμπύλα πτερύγια και κατεύθυνση της δέσμης του αέρα προς 1 ή 2 διευθύνσεις.
Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα ΠΟΚ1-D & ΠΟΚ2-D, με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.