Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (ανεμοστάτης) με κατεύθυνση της δέσμης του αέρα προς 1, 2, 3, ή 4 κατευθύνσεις.
ΠΟ1-D,ΠΟ2-D,ΠΟ3-D & ΠΟ4-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.