Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια ψύξης-θέρμανσης


Στόμια οροφής με σταθερά πτερύγια (ανεμοστάτης) με κατεύθυνση της δέσμης του αέρα προς 1, 2, 3, ή 4 κατευθύνσεις.
ΠΟ1-D,ΠΟ2-D,ΠΟ3-D & ΠΟ4-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.