Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια ψύξης - θέρμανσης


Στόμια προσαγωγής ή επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο με δύο (2) σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια. Η μπροστινή σειρά είναι παράλληλη στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.
Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΠΤ2Π-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.
ΠΤ2Π-Ε: Επισκέψιμο.
ΠΤ2Π-FΑ: Με φίλτρο αέρα.
ΠΤ2Π-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.