Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο τοίχου βροχής


Στόμιο κατάλληλο για την λήψη ή την απόρριψη αέρα από ή σε εξωτερικούς χώρους.
Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΒΝ-Π: Με πλέγμα.
ΒΝ-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.
ΒΝ-Ε: Επισκέψιμο.
ΒΝ-FΑ: Με φίλτρο αέρα.
BN-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα.

Εφαρμογές: Για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο στην απόληξη των αγωγών.