Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΒΡΟΧΗΣ ΝΩΠΟΥ

Στόμιο κατάλληλο για την λήψη ή την απόρριψη αέρα από ή σε εξωτερικούς χώρους.
Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΒΝ-Π: Με πλέγμα
ΒΝ-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα
ΒΝ-Ε: Επισκέψιμο
ΒΝ-FΑ: Με φίλτρο αέρα
BN-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα