Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Στόμιο τοίχου, βαρύτητας με μία (1) σειρά ελεύθερα κινούμενα πτερύγια για απόρριψη του αέρα λόγω υπερπίεσης. Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.