Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο τοίχου βαρύτητας


Στόμιο τοίχου, βαρύτητας με μία (1) σειρά ελεύθερα κινούμενα πτερύγια για απόρριψη του αέρα λόγω υπερπίεσης. Τα πτερύγια είναι παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.