Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια εξαερισμού τοίχου ή οροφής

Γραμμικά στόμια ελαφρύ τύπου μίας (1) σειράς σταθερών πτερυγίων, ίσιων ή με κλίση 15ο από την οριζόντια θέση, με βήμα πτερυγίων 13mm, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Χρησιμοποιούνται για προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή. Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΓΕ13-D & ΓΕ13-15ο-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.
ΓΕ13-Ε & ΓΕ13-15ο-E: Επισκέψιμο.
ΓΕ13-FΑ & ΓΕ13-15ο-FA: Με φίλτρο αέρα.
ΓΕ13-E-FA & ΓΕ13-15ο-Ε-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.