Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ

Γραμμικό στόμιο ελαφρύ τύπου μίας (1) σειράς σταθερών πτερυγίων, ίσιων ή με κλίση 15ο από την οριζόντια θέση, με βήμα πτερυγίων 13mm, παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Χρησιμοποιείται για προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και τοποθετείται σε τοίχο ή οροφή. Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΓΕ13-D & ΓΕ13-15ο-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα
ΓΕ13-Ε & ΓΕ13-15ο-E: Επισκέψιμο
ΓΕ13-FΑ & ΓΕ13-15ο-FA: Με φίλτρο αέρα
ΓΕ13-E-FA & ΓΕ13-15ο-Ε-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα