Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια εξαερισμού τοίχου ή οροφής

 

Στόμια επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή με μία (1) σειρά σταθερά πτερύγια, τα οποία έχουν κλίση 45ο, παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ATΣΠ: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.
ΑΤΣΠ-Ε: Επισκέψιμο.
ΑΤΣΠ-FΑ: Με φίλτρο αέρα.
ΑΤΣΠ-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.