Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ

Στόμιο επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή με μία (1) σειρά σταθερά πτερύγια, τα οποία έχουν κλίση 45ο, παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ATΣΠ: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα
ΑΤΣΠ-Ε: Επισκέψιμο
ΑΤΣΠ-FΑ: Με φίλτρο αέρα
ΑΤΣΠ-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα