Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ - ΟΡΟΦΗΣ

Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή με μία (1) σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΠΤ1Π-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα
ΠΤ1Π-Ε: Επισκέψιμο
ΠΤ1Π-FΑ: Με φίλτρο αέρα
ΠΤ1Π-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα