Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμια εξαερισμού τοίχου ή οροφής

 

Στόμια προσαγωγής ή επιστροφής για τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή με μία (1) σειρά ρυθμιζόμενα πτερύγια παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση. Στην κατηγορία αυτή επίσης υπάρχουν τα:
ΠΤ1Π-D: Με τάμπερ για τη ρύθμιση της παροχής του αέρα.
ΠΤ1Π-Ε: Επισκέψιμο.
ΠΤ1Π-FΑ: Με φίλτρο αέρα.
ΠΤ1Π-E-FA: Επισκέψιμο, με φίλτρο αέρα.

 

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.