Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΣΕΙΡΑΣ COMPACT

icon-1icon-2icon-3icon-4
  • Σχεδιασμός Compact του εξαεριστήρα για μέγιστη απόδοση σε συνδυασμό με το μικρό πάχος και βάρος του
  • Φτερωτή πλαστική για τους τύπους από 250 έως 630 ή με κορμό αλουμινίου και πλαστικά πτερύγια για τους τύπους από 710 έως 1000
  • Μοτέρ με 2, 4, 6, 8 πόλους μονοφασικά (230V-50Hz) ή τριφασικά (400V-50Hz)
  • Τα μοτέρ 2 πόλων και τα μοντέλα 800, 900 & 1000 έχουν προστασία IP55
  • Θερμικό προστασίας εκτός των τύπων 800 έως και 1000
  • Θερμοκρασία λειτουργίας από -400C έως +700C (για τους τύπους 800 έως και 1000 από -200C έως +400C)
  • Κατεύθυνση αέρα από το μοτέρ προς τη φτερωτή (μοτέρ > φτερωτή)

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Μοτέρ τριφασικό αντιεκρηκτικού τύπου, δυνατότητα αναστροφής ροής (φτερωτή > μοτέρ), προστατευτικό πλέγμα στην πλευρά αναρρόφησης για τους τύπους 800 έως 1000
ΡΥΘΜΙΣΗ: Αυξομείωση στροφών με ΑΚ-51 για τους τύπους από 250 έως 560. Οι τύποι /4-630 και /4-710 δε ρυθμίζονται. Οι τριφασικοί ρυθμίζονται με Inverter
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Περσίδα βαρύτητας (PER) και αισθητήριο ποιότητας αέρα (SQA)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Βιομηχανικοί χώροι, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, θερμοκήπια, ξηραντήρια κλπ.

Επεξήγηση Κωδικού: Η C F B/ T B 4-250
HC: Σειρά Compact
F: Φτερωτή από ενισχυμένο PVC
Β: Φτερωτή από ενισχυμένο αλουμίνιο
T: Μοτέρ τριφασικό (400V)
B: Μοτέρ μονοφασικό (230V)
4: Αριθμός πόλων
250: Ονομαστική διάμετρος φτερωτής σε mm

Τεχνικές πληροφορίες: