Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΤΑΜΠΕΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ

  • Από PVC
  • Τάμπερ συστολικό κατάλληλο για τη σειρά TD
  • Επιτρέπει τη σύνδεση δύο αεραγωγών διαφορετικής δύναμης
  • Διαστάσεις 80/100, 100/125 και 150/125