Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Τάμπερ συστολικά

• Από PVC.
• Επιτρέπει τη σύνδεση δύο αεραγωγών διαφορετικής δύναμης.
• Διαστάσεις 80/100, 100/125 και 125/150.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για τη σειρά TD.