Εξαερισμός από την Soler & Palau

FCC

• Φυσίγγια: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με bayonet κούμπωμα
• Βάση: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5mm
• Υλικό φίλτρου: Ενεργός άνθρακας – ενεργή αλουμίνα
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 700C
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 70%
• Μέγιστη συντονισμένη μετωπική ταχύτητα: 2,53 m/sec

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
FCC-AC (Φυσίγγια Ενεργού Άνθρακα)
Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HCl,HF,NOx και SO2) σε κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, βαφεία, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, μουσεία, νοσοκομεία κτλ.

FCC-BL (Φυσίγγια Μίγματος Ενεργού Άνθρακα και Ενεργής Αλουμίνας)
Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HC‹S,SOx,NOx,CH2O,H2S,NH3,VOCS,ενώσεις χλωρίου) σε χώρους με ζώα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης