Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φυσίγγια ενεργού άνθρακα ενεργής αλουμίνας

• Φυσίγγια: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με bayonet κούμπωμα.
• Βάση: Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα πάχους 1.5mm.
• Υλικό φίλτρου: Ενεργός άνθρακας – ενεργή αλουμίνα.
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 700C.
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 70%.
• Μέγιστη συντονισμένη μετωπική ταχύτητα: 2,53 m/sec.

 

Εφαρμογές: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ FCC-AC (Φυσίγγια Ενεργού Άνθρακα): Αποκλειστικά και μόνο για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HCl, HF, NOx και SO2) σε κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, βαφεία, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, μουσεία, νοσοκομεία κτλ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ FCC-BL (Φυσίγγια Μίγματος Ενεργού Άνθρακα και Ενεργής Αλουμίνας) Για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ HC‹S, SOx, NOx, CH2O, H2S, NH3, VOCS, ενώσεις χλωρίου) σε χώρους με ζώα, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, τουαλέτες, χώρους καπνιστών, κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης.