Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόφιλτρα επίπεδα

• Συνθετικό φίλτρο. (Δεν περιέχει σιλικόνη). Κλάση φίλτρων κατά EN 779.
• Μέση κατακράτηση: G2 EU2 75%, G3 EU3 85%, G4 EU4 90%.
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1000C.
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%.
• Προοδευτική πύκνωση του φίλτρου για μεγαλύτερη κατακράτηση.
• Μεταλλικό πλαίσιο από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 0,5mm.
• Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρο-υλικού και στις 2 πλευρές.
• Κατασκευάζονται σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα προφίλ.

 

Εφαρμογές: Κλιματιστικές μονάδες, στόμια επιστροφής αέρα και fan coils, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.