Εξαερισμός από την Soler & Palau

FHBF-V

 • Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες, πλαστικό πλαίσιο
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 700C
 • Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 90%
 • Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: H10 EU10 85%
 • Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: H11 EU11 95%
 • Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: H12 EU12 99.5%
 • Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: H13 EU13 99.95%
 • Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438
 • Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με μικρή απαίτηση σε όγκο
 • Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη, μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης
 • Κατασκευάζεται σε τυποποιημένες διαστάσεις

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες, για χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων, πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα