Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

  • Θυρίδα επίσκεψης από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα για ορθογώνιους αεραγωγούς
  • Χωρίς μόνωση, οβάλ σχήματος.
  • Διαστάσεις: 200x100, 300x200, 400x300, 500x400, 600x500