Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Μούφες αεραγωγών

  • Λαιμοί σύνδεσης αεραγωγών από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
  • Διάμετροι: 100, 125, 150, 180, 200, 225, 250, 280, 300, 320, 350, 400, 500.
     
Εφαρμογές: Για σύνδεση εύκαμπτων αεραγωγών με εγκοπές εφαρμογής.