Εξαερισμός από την Soler & Palau

 

 

  • Τύπος χαλκού-αλουμινίου
  • 1 έως 8 σειρών
  • Άριστη κατασκευή
  • Σε οποιαδήποτε διάσταση