Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ηχοπαγίδα ορθογωνικής διατομής

• Για μείωση του μεταδιδόμενου θορύβου σε εγκαταστάσεις εξαερισμού ή κλιματισμού.
• Κατασκευή από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα «δεμένο» με προφίλ αεραγωγών.
• Στην είσοδο και έξοδο φέρουν φλάντζα για άμεση σύνδεση.
• Μόνωση χωρισμάτων από πετροβάμβακα.
• Μήκος 1m, ολικό πάχος στοιχείου 10-20cm.

Κατόπιν απαιτήσεως: Κατασκευάζονται σε διάφορες διατομές και μήκη.