Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΗΧΟΠΑΓΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

  • Για μείωση του μεταδιδόμενου θορύβου σε εγκαταστάσεις εξαερισμού ή κλιματισμού
  • Κατασκευή από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα «δεμένο» με προφίλ αεραγωγών
  • Στην είσοδο και έξοδο φέρουν φλάντζα για άμεση σύνδεση
  • Μόνωση χωρισμάτων από πετροβάμβακα
  • Μήκος 1 m, ολικό πάχος στοιχείου 10-20cm

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Κατασκευάζονται σε διάφορες διατομές και μήκη