Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

  • Χειριστήριο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
  • Κατάλληλο για τον χειρισμό των διαφραγμάτων – αεραγωγών
  • Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής