Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ρυθμιστικο διάφραγμα αεραγωγών

• Χειριστήριο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
• Κατάλληλο για τον χειρισμό των διαφραγμάτων – αεραγωγών.
• Για αεραγωγούς κυκλικής και ορθογωνικής διατομής.