Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Τάμπερ αντεπιστροφής

 • Κατασκευασμένο από PVC, για διαμέτρους από 110-130mm.
• Αποκλείει την επιστροφή του αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας.

Εφαρμογές: Κατάλληλο και για οικιακούς απορροφητήρες κουζίνας.

Τεχνικές πληροφορίες: