Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΤΑΜΠΕΡ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

 

  • Κατασκευασμένο από PVC, για διαμέτρους από 110-130mm
  • Αποκλείει την επιστροφή του αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας
  • Κατάλληλο και για οικιακούς απορροφητήρες κουζίνας