Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Τάμπερ αντεπιστροφής

• Κυκλικό τάμπερ αντεπιστροφής από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
• Ανακόπτει την επιστροφή αέρα όταν ο εξαεριστήρας είναι εκτός λειτουργίας.
• Δεν επιτρέπει την είσοδο σκόνης, δυσοσμίας από τον εξαεριστήρα.

Εφαρμογές: Για την αποτροπή εισόδου σκόνης και δυσοσμίας του ανεμιστήρα.

Τεχνικές πληροφορίες: