Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Με στοιχείο νερού

• Αξονικοί ανεμιστήρες με στοιχείο νερού (ελληνικής κατασκευής).
• Μόνο θέρμανση.
• Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.
• Αξονικός ανεμιστήρας με φτερωτή αλουμινίου και προστατευτικό πλέγμα.
• Θερμικό προστασίας. IP54.
• Στοιχείο νερού (κυψέλη) από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου.

Εφαρμογές: Εμπορικοί χώροι, αποθήκες.