Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

icon-1icon-2
  • Αξονικοί ανεμιστήρες (ελληνικής κατασκευής)
  • Μόνο θέρμανση
  • Πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
  • Αξονικός ανεμιστήρας με φτερωτή αλουμινίου και προστατευτικό πλέγμα
  • Θερμικό προστασίας
  • Στοιχείο νερού (κυψέλη) από χαλκοσωλήνα και πτερύγια αλουμινίου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Εμπορικοί χώροι, αποθήκες.