Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

 Rafter Blanket GF 13-A, GF 16-A

Θερμομονωτικά χαρακτηριστικά:
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) μεταξύ 0,031 και 0,034 WmK
• Συντελεστής αντίστασης σε ατμοδιαπερατότητα (μ) που προσεγγίζει αυτόν του αέρα (μ=1), επιτρέποντας τις κατασκευές να αναπνέουν
• Ελάχιστη και μηδενική τριχοειδής απορρόφηση νερού

Ηχομονωτικά και χαρακτηριστικά πυροπροστασίας:
• Υψηλός συντελεστής ηχοαπορρόφησης (αs)
• Προιόν άκαυστο κατηγορίας Α1, κατά ΕΝ 13501-1

Χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά:
• Βιοδιαλυτή ίνα
• Χημικά αδρανής, δε διαβρώνει τα μέταλλα και δεν προσβάλλεται από διαλύτες
• Δε σαπίζει, δεν προσβάλλεται από μύκητες, έντομα και τρωκτικά
• Δε γηράσκει, δε συρρικνώνεται και διατηρεί το σχήμα και τις ιδιότητές του

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Για θερμομόνωση και ηχομόνωση αεραγωγών, στεγών και σωληνώσεων