Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Rafter Blanket GF13-A, GF16-A

 

Θερμομονωτικά χαρακτηριστικά:
• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) μεταξύ 0,031 και 0,034 WmK.
• Συντελεστής αντίστασης σε ατμοδιαπερατότητα (μ) που προσεγγίζει αυτόν του αέρα (μ=1), επιτρέποντας τις κατασκευές να αναπνέουν.
• Ελάχιστη και μηδενική τριχοειδής απορρόφηση νερού.

Ηχομονωτικά και χαρακτηριστικά πυροπροστασίας:
• Υψηλός συντελεστής ηχοαπορρόφησης (as).
• Προιόν άκαυστο κατηγορίας Α1, κατά ΕΝ 13501-1.

Χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά:
• Βιοδιαλυτή ίνα.
• Χημικά αδρανής, δε διαβρώνει τα μέταλλα και δεν προσβάλλεται από διαλύτες.
• Δε σαπίζει, δεν προσβάλλεται από μύκητες, έντομα και τρωκτικά.
• Δε γηράσκει, δε συρρικνώνεται και διατηρεί το σχήμα και τις ιδιότητές του.

 

Εφαρμογές: Για θερμομόνωση και ηχομόνωση αεραγωγών, στεγών και σωληνώσεων.