Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ

FLAT – ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
• Για τέλεια μόνωση κάθε είδους κατασκευής
• Επίπεδο χωρίς κόλλα (m2)
Πάχος: 5-20mm, πλάτη: 2000 x 1000mm

EGGCRATE - ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΓΟΕΙΔΕΣ
• Για τέλεια μόνωση κάθε είδους κατασκευής
• Επίπεδο χωρίς κόλλα (m2)
Πάχος: 15-50mm, πλάτη: 1000 x 1000mm