Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Μονωτικό υλικό χωρίς κόλλα

Flat – Hχοαπορροφητικό υλικό επίπεδο

• Επίπεδο χωρίς κόλλα (m2).
• Πάχος: 5-20mm, πλάτη: 2000 x 1000mm.

 

Eggcrate - Hχοαπορροφητικό υλικό αυγοειδές

• Επίπεδο χωρίς κόλλα (m2).
• Πάχος: 15-50mm, πλάτη: 1000 x 1000mm.

Εφαρμογές: Για τέλεια μόνωση κάθε είδους κατασκευής.