Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σταθερά σακόφιλτρα V

•Kατασκευασμένο από υαλοίνες. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
•Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 600C. Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%.
•Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 EU5 52%, F6 EU6 65%, F7 EU7 85%, F8 EU8 90%, F9 EU9 95%.
•Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με μικρή απαίτηση σε όγκο.
•Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης.
•Κατασκευάζονται με πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ πλαίσιο.
•Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση, σε προφίλ 48mm και 96mm.

 

Εφαρμογές: Κλιματιστικές μονάδες, για χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων ή σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.