Εξαερισμός από την Soler & Palau

FBF-V

• Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες, πλαστικό πλαίσιο
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 600C
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 EU5 52%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F6 EU6 65%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F7 EU7 85%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F8 EU8 90%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F9 EU9 95%
• Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438
• Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με μικρή απαίτηση σε όγκο
• Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη, μεγάλη διάρκεια ζωής
• Μπορεί να δεχτεί υψηλό φορτίο πίεσης
• Ιδιαίτερα σταθερή και ανθεκτική δομή
• Κατασκευάζονται σε τυποποιημένες διαστάσεις

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες, για χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων ή σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα