Εξαερισμός από την Soler & Palau

FLS-U

• Μέση κατακράτηση: G2 Eu2 75%
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 2000C
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%
• Υλικό φίλτρου: Ανοξείδωτο 304/410
• Μεγάλη διάρκεια ζωής. Πλενόμενα
• Ανοξείδωτο πλαίσιο πάχους 0.6mm
• Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρουλικού και από τις δύο πλευρές
• Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση και σε όλα τα προφίλ

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Απορροφητήρες για την συγκράτηση του λίπους, πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα, συγκράτηση υγρασίας και λαδιών, συγκράτηση άμμου, κλιματιστικές μονάδες