Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Aνοξείδωτα φίλτρα λίπους

• Μέση κατακράτηση: G2 Eu2 75%.
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 2000C.
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%.
• Υλικό φίλτρου: Ανοξείδωτο 304/410.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής. Πλενόμενα.
• Ανοξείδωτο πλαίσιο πάχους 0.6mm.
• Πλέγμα συγκράτησης του φιλτρουλι.κού και από τις δύο πλευρές.
• Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση και σε όλα τα προφίλ.

Εφαρμογές: Απορροφητήρες για την συγκράτηση του λίπους, πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα, συγκράτηση υγρασίας και λαδιών, συγκράτηση άμμου, κλιματιστικές μονάδες.