Εξαερισμός από την Soler & Palau

FFP

• Υλικό φίλτρου: συνθετικό
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 EU5 55%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F6 EU6 65%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F7 EU7 85%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F8 EU8 90%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F9 EU9 95%
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 800C
• Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%
• Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438
• Μεγάλη επιφάνεια φίλτρανσης με μικρή απαίτηση σε όγκο
• Υψηλή ικανότητα κατακράτησης σκόνη, μεγάλη διάρκεια ζωής
• Κατασκευάζονται με πλαστικό ή χάρτινο ή γαλβανιζέ πλαίσιο
• Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση και σε προφίλ 48mm και 96mm

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες, για χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων ή σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα