Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σακόφιλτρα

  • Υλικό φίλτρου: συνθετικό, πλαίσιο: γαλβανιζέ ή πλαστικό.
  • Κλάση φίλτρων κατά EN 779.
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 800C.
  • Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%.
  • FBF-SR: Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Υψηλή σταθερότητα των σάκων.
  • Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438.
  • Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση σε προφίλ 20mm και 24mm.

FBF-S:

• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 EU5 55%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F6 EU6 65%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F7 EU7 85%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F8 EU8 90%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F9 EU9 95%

FBF-SR για χοντρή σκόνη:

• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: G3 EU3 %
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: G4 EU4 %
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 –EU5 50%

Εφαρμογές: Κλιματιστικές μονάδες, σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων, πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής, πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.