Εξαερισμός από την Soler & Palau

FBF-S & FBF-SR

  •  Υλικό φίλτρου: συνθετικό, πλαίσιο: γαλβανιζέ ή πλαστικό
  •  Κλάση φίλτρων κατά EN 779
  •  Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 800C
  •  Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας: 100%
  •  Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη
  •  Υψηλή σταθερότητα των σάκων
  •  Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438
  •  Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση σε προφίλ 20mm και 24mm

 

 

FBF-S:
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 EU5 55%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F6 EU6 65%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F7 EU7 85%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F8 EU8 90%
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F9 EU9 95%

FBF-SR για χοντρή σκόνη:

• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: G3 EU3 %
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: G4 EU4 %
• Μέση αποδοτικότητα στα 0,4μm: F5 –EU5 50%

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες, σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων, πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής, πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.