Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Απόλυτα φίλτρα

  • Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες Πολύ χαμηλή ταχύτητα διερχόμενου αέρα.
  • Μίας χρήσεως (απαραίτητος ο συνδυασμός με πρόφιλτρα).
  • FH-AL, FH-MDF: Μέγιστη θερμοκρασία 80οC και μέγιστη υγρασία λειτουργίας 90%.
  • FHO-AL: Μέγιστη θερμοκρασία 75οC και μέγιστη υγρασία λειτουργίας 100%.
  • Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438.

Εφαρμογές: Κλιματιστικές μονάδες, νοσοκομεία, γραφεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων κ.α.