Εξαερισμός από την Soler & Palau

HEPA FH-AL, HEPA FH-MDF, HEPA FHO-AL

  • Υλικό φίλτρου: Υαλοίνες Πολύ χαμηλή ταχύτητα διερχόμενου αέρα
  • Μίας χρήσεως (απαραίτητος ο συνδυασμός με πρόφιλτρα)
  • FH-AL, FH-MDF: Μέγιστη θερμοκρασία 80οC και μέγιστη υγρασία λειτουργίας 90%
  • FHO-AL: Μέγιστη θερμοκρασία 75οC και μέγιστη υγρασία λειτουργίας 100% 
  • Αντίσταση κατά πυρκαγιάς F1 DIN.53438

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κλιματιστικές μονάδες, νοσοκομεία, γραφεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων κ.α.