Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αρθρωτοί βραχίονες απαγωγής αερίων

• Τηλεσκοπικός βραχίονας απαγωγής αερίων με προσθήκη φίλτρου (προαιρετικά).
• Το υλικό των άκαμπτων μελών είναι συνθετικό υψηλής αντοχής.
• Διάμετρος αγωγού 203mm. Σύστημα εύκολης ανύψωσης Easy Lift.
• Χοάνη απαγωγής με βαλβίδα αντεπιστροφής Rota Hood. Δυνατότητα απαγωγής 600-1600 m3/h.

 

Κατόπιν απαιτήσεως: Προαιρετικά λυχνία φωτισμού στη χοάνη, διακόπτης λειτουργίας (START/STOP) στη χοάνη, πίνακας αυτοματισμού. Ο ανεμιστήρας είναι κατόπιν επιλογής και δε συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
Εφαρμογές: Απαγωγή αερίων και ρινισμάτων ηλεκτροσυγκόλησης.