Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Ηλεκτροστατικά φίλτρα

• Απομακρύνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, διατηρεί καθαρούς τους αεραγωγούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προστατεύει τον εξαεριστήρα από φθορά και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον.
• Ο εξαγόμενος αέρας βγαίνει φιλτραρισμένος από μόλυνση, λίπη, κάπνα, δυσάρεστες οσμές.
• Όταν το φίλτρο τοποθετείται σωστά και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η ικανότητα φιλτραρίσματος φτάνει στο 98%.
• Διαθέτει επικλινή και αποσπώμενο πυθμένα για εύκολο καθαρισμό από τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται.
• Με ενιαίο «κάσωμα» για αποφυγή διαρροών στο κέντρο τους.
• Απόλυτο στεγανό σφράγισμα της θυρίδας πρόσβασης στα ηλεκτρικά μέρη.
• Το φίλτρο συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης.

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ;
Σε επαγγελματικές κουζίνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την έκλυση οσμών στον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα τη συνεχή όχληση των γειτόνων. Τα φίλτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και δίνουν το δικαίωμα σε μία τέτοια επιχείρηση να είναι βιώσιμη ακόμα και στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ;
Το SFE συνδέεται με τον αεραγωγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χοάνη, καθώς έτσι το μεγαλύτερο μέρος του αεραγωγού διατηρείται καθαρό και χρειάζεται μόνο καθάρισμα το εσωτερικό της χοάνης. Βέβαια εφικτή είναι και η σύνδεσή του ενδιάμεσα ή και στο τέλος πριν τον εξαεριστήρα. Το καθαρό σύστημα αεραγωγών διατηρεί τη στατική πίεση σε σταθερό επίπεδο και έτσι ο εξαεριστήρας εργάζεται απρόσκοπτα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Επίσης απομακρύνεται ο κίνδυνος μετάδοσης πιθανής πυρκαγιάς από το σύστημα αεραγωγών.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;
Λόγω του μικρού μεγέθους και του περιορισμένου βάρους το SFE μπορεί να τοποθετηθεί στα περισσότερα από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί στο πάτωμα ή στο ταβάνι. Η χαμηλή στατική πίεση (15-25 mmΥΣ) επιτρέπει τις περισσότερες φορές τη χρήση του υπάρχοντα εξαεριστήρα. Ο εγκαταστάτης πρέπει να υπολογίζει πάντα ικανό χώρο πρόσβασης τουλάχιστον 70 cm για συντήρηση και αντικατάσταση των φίλτρων.

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;
Η συντήρηση και ο καθορισμός των φίλτρων εξαρτάται πάντα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε εστιατορίου. Για παράδειγμα, μία φορά τη βδομάδα για εστιατόρια που ψήνουν συνεχώς και μεγάλες ποσότητες καθημερινά, έως μία φορά κάθε 6 βδομάδες για fast food. Ενδείκνυται να υπάρχει άλλο ένα σετ φίλτρων για αντικατάσταση όταν τα προηγούμενα θέλουν καθάρισμα. Ο καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων, των εσωτερικών μερών του φίλτρου, αλλά και της χοάνης γίνονται με ειδικά ήπια αλλά και αποτελεσματικά καθαριστικά.

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ SFE ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ;
Το SFE μπορεί να συνεργαστεί με κάθε τύπο φίλτρου, ανάλογα με την απαίτηση. Για τις επαγγελματικές κουζίνες που δημιουργούν όχληση στη γειτονιά με τις οσμές είναι απαραίτητη η προσθήκη φίλτρου ενεργού άνθρακα. Σε αυτή την περίπτωση ο τακτικός καθαρισμός των ηλεκτροστατικών φίλτρων καθορίζει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου ενεργού άνθρακα.

Κατόπιν απαιτήσεως: Για αποφυγή υπερχείλισης των λιπαρών υπολειμμάτων υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής κάνουλας υπερχείλισης.
Εφαρμογές: Επαγγελματικές κουζίνες, fast food, ψησταριές, καντίνες κ.α.