Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΥΓΡΟΣΤΑΤΗΣ

  • Ενεργοποιεί τον εξαεριστήρα όταν η σχετική υγρασία ξεπερνάει τα ρυθμιζόμενα επίπεδα.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Ο εξαεριστήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο.
  • Θερμοκρασία λειτουργίας από 00 έως 400C
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος
  • Ρύθμιση από 40% έως 90% RH.
  • Κλάση ΙΙ. IP:21
  • Διαστάσεις: 130 χ 43 χ 82 [mm]
  • Όταν η υγρασία φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, ο εξαεριστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για χρόνο που ρυθμίζεται από 1-25 λεπτά.