Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Υγροστάτης

  • Ενεργοποιεί τον εξαεριστήρα όταν η σχετική υγρασία ξεπερνάει τα ρυθμιζόμενα επίπεδα.
  • Ο εξαεριστήρας λειτουργεί μόνο όταν είναι απαραίτητο.
  • Θερμοκρασία λειτουργίας από 00C έως 400C.
  • Μέγιστη ένταση ρεύματος .
  • Ρύθμιση από 40% έως 90% RH.
  • Διαστάσεις: 130 x 43 x 82 mm.
  • Όταν η υγρασία φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, ο εξαεριστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για χρόνο που ρυθμίζεται από 1-25 λεπτά.

Τεχνικές πληροφορίες: