Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

icon-1icon-2icon-3icon-4
  • Αξονικός εξαεριστήρας κιλυνδρικής διατομής ιμαντοκίνητος
  • Συνεχούς λειτουργίας έως 1200C
  • Οι τύποι 900 και 1000 έχουν ασημί φτερωτή
    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
     Χημική βιομηχανία, εργαστήρια

Τεχνικές πληροφορίες:

Εικόνες Προϊόντος: