Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ

icon-1icon-2icon-3
  • Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας μονής αναρρόφησης συνεχούς λειτουργίας 1200C
  • Λειτουργία σε περίπτωση πυρκαγιάς 4000C για δύο ώρες
  • Πίσω κεκλυμένα πτερύγια
    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Επαγγελματικές κουζίνες, βαφεία, εργαστήρια, πάρκινγκ, ξηραντήρια

Τεχνικές πληροφορίες: