Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

icon-1icon-2icon-3icon-4
  • Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας διπλής αναρρόφησης ιμαντοκίνητος μέσα σε ηχομονωμένο κιβώτιο
  • Συνεχής λειτουργία στους 1000C και σε περίπτωση πυρκαγιάς 4000C για δύο ώρες
  • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλος για πάρκινγκ

Τεχνικές πληροφορίες: