Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

icon-1icon-2
  • Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας με πίσω κεκλυμένα πτερύγια συνεχούς λειτουργίας έως 800C
    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
    Βαφεία

Τεχνικές πληροφορίες: