Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εξαεριστήρες υψηλής πίεσης βιομηχανικής χρήσης

 

  • Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες με πίσω κεκλυμένα πτερύγια συνεχούς λειτουργίας έως 800C.
Εφαρμογές: Βαφεία, εργαστήρια κλπ.

Τεχνικές πληροφορίες: