Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εξαεριστήρες υψηλής πίεσης βιομηχανικής χρήσης

  • Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες με πίσω κεκλυμένα πτερύγια συνεχούς λειτουργίας έως 800C.
  • Μοτέρ 4 πόλων από 1,1KW-3KW.   
  • Προστασία μοτέρ ΙΡ55, κλάση F.
  • Για μεταφορά αέρα έως 80oC.
  • Παροχή έως 13,500m3/h.

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Έκδοση ΑΤΕΧ για μεταφορά εύφλεκτης σκόνης, με προστατευμένο μοτέρ, ανοξείδωτη κατασκευή, 60Ηz, κατάλληλοι για θερμοκρασία αέρα έως 250oC. 

 

Εφαρμογές: Βαφεία, εργαστήρια κλπ.

Τεχνικές πληροφορίες: