Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

icon-1icon-2icon-3
  • Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας μονής αναρρόφησης ανοξείδωτος
    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χημική βιομηχανία

Τεχνικές πληροφορίες: