Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εξαεριστήρες υψηλής πίεσης βιομηχανικής χρήσης

 

  • Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες για χρήση σε καμίνους συνεχούς λειτουργίας έως 2500C.
Εφαρμογές: Επαγγελματικές κουζίνες, βαφεία κ.α.

Τεχνικές πληροφορίες: