Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εξαεριστήρας υψηλής πίεσης βιομηχανικής χρήσης

 

  • Φυγοκεντρικός εξαεριστήρας για χρήση σε καμίνους συνεχούς λειτουργίας έως 3000C.
Εφαρμογές: Κατάλληλος για επαγγελματικές κουζίνες.

Τεχνικές πληροφορίες: