Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Διακόπτης αναστροφής

 

  • Για ένταση ρεύματος από 0,1 έως 1,0Α.
Εφαρμογές: Για μονοφασικούς εξαεριστήρες της σειράς ΗV και Compact (230V/50Hz).

Τεχνικές πληροφορίες: