Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Διακόπτης 2 ταχυτήτων

 

  • Για ένταση ρεύματος έως .
  • Προστασία IP44.
Εφαρμογές: Κατάλληλος για τις σειρές TD-MIXVENT , ΜΙΧVΕΝΤ-ΤΗ και CK 50 2V.

Τεχνικές πληροφορίες: