Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα οικιακού τύπου

icon-1

• Εναλλάκτης υψηλής απόδοσης έως 92%.
• Στοιχείο εναλλάκτη τύπου counter-flow.
• Παρέχει μία σταθερή παροχή καθαρού αέρα στους ζωντανούς χώρους ενός σπιτιού.
• Δυνατότητα επικοινωνίας με αυτόματα κεντρικά συστήματα ελέγχου BMS .
• Συνεργασία με αισθητήριο υγρασίας HIG, αισθητήριο διοξειδίου του άνθρακα SCO2, με στόχο την μέιωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασμό με την ποιότητα του αέρα.
• Με ανεμιστήρες EC χαμηλής κατανάλωσης.
• Με φίλτρο Μ5 ή F7 για την είσοδο του νωπού αέρα και πρόφιλτρο G4 για την έξοδο του αέρα με στόχο την προστασία του στοιχείου.
• Με αυτόματο τηλεχειριστήριο, για αυξομείωση της παροχής, χρήση by-pass και έλεγχο φίλτρων.
• Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων και ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας (kW/h).
• Αυτόματο by-pass 100%.
• Διάμετρος στομίων εξόδου 125mm.
DOMEO 210 FL 3V EU: ενσύρματο χειριστήριο. 3 ταχύτητες.
DOMEO 210 RD : ασύρματο χειριστήριο με ραδιοσυχνότητα. Συνεχούς λειτουργίας.
DOMEO 210 APP: απομακρυσμένος έλεγχος με smartphone.
Συνεχούς λειτουργίας.

 

Εφαρμογές: Οικιακοί χώροι, σοφίτες κ.α.

DOMEO Video:

Τεχνικές πληροφορίες:

Εικόνες Προϊόντος: