Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

icon-1icon-2

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 2,30μ.
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 3,50μ.
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 5,0μ.
Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία
6, 9, 12, 15 ή 18kW θερμικό φορτίο (ανάλογα με τον τύπο αεροκουρτίνας)
ΧΑΜΗΛΗΣ: Στο 1,0μ θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά. Στο 1,20μ, 1,4μ, 1,6μ, 1,8μ, 2,0μ. το μοτέρ είναι στο κέντρο.
ΜΕΣΗΣ: 1,0μ, 1,6μ, 1,80μ. θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά. Στα 1,20μ, 1,4μ, 1,6μ, 1,8μ, 2,0μ. το μοτέρ είναι στο κέντρο.
ΥΨΗΛΗΣ: Θέση μοτέρ αριστερά-δεξιά στα 1,0μ, 1,2μ, 1,8μ και θέση μοτέρ στο κέντρο στα  1,2μ, 1,6μ, 2,0μ.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ: Ασύρματο και ενσύρματο χειριστήριο
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Φίλτρο, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μικρά ή μεγάλα καταστήματα,βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, γκαράζ, στάδια κτλ