Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

icon-1icon-2

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 2,50μ.
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 4,0μ.
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 6,0μ.
• Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία
• Διαχείριση μικροκλίματος
• Φτερωτή κάθετης ροής Φ100 (χαμηλής), Φ120 (μέσης), Φ133 (υψηλής)
ΧΑΜΗΛΗΣ: 0,7μ, 0,8μ, 1,0μ η θέση του μοτέρ αριστερά ή δεξιά και 1,2μ, 1,4μ, 1,6μ, 1,8μ, 2,0μ. η θέση του μοτέρ είναι στο κέντρο
ΜΕΣΗΣ: Θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά 1,0μ. Θέση μοτέρ στο κέντρο 1,2μ, 1,4μ, 1,6μ, 1,8μ, 2,0μ.
ΥΨΗΛΗΣ: 1,0μ, 1,2μ. θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά. 1,2μ, 1,6μ, 2,0μ. θέση μοτέρ στο κέντρο.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:
• On-Off / Hi-Low με διακόπτες (χαμηλής)
• On-Off / Hi-Low με ενσύρματο χειριστήριο (C.B)
• On-Off / Hi-Low με ασύρματο χειριστήριο (I.R)
• On-Off / Hi-Low με ενσύρματο + ασύρματο χειριστήριο (R.C)
• Σύστημα χειρισμού New Logic (NL)
• Νέο σύστημα χειρισμού ΄'ECO΄'

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Φίλτρο, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μικρά ή μεγάλα καταστήματα, μεγάλοι βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, γκαράζ, στάδια κτλ