Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Αεροκουρτίνες ελληνικής κατασκευής

icon-1icon-2

ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 2,50μ.
ΜΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 4,0μ.
ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ: για ύψος πόρτας έως 6,0μ.
• Εμπόδιο για έντομα, σκόνη, οσμές, ρύπους και υγρασία.
• Διαχείριση μικροκλίματος. Εύκολη εγκατάσταση, xαμηλή στάθμη θορύβου.
• Φτερωτή κάθετης ροής Φ100 (χαμηλής), Φ120 (μέσης), Φ133 (υψηλής).
ΧΑΜΗΛΗΣ: Από 0,70μ - 1,0μ. Θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά, από 1,20μ - 2,0μ. θέση μοτέρ στο κέντρο.
ΜΕΣΗΣ: Θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά 1,0μ. Θέση μοτέρ στο κέντρο από 1,2μ – 2,0μ.
ΥΨΗΛΗΣ: Από 1,00μ - 1,20μ. θέση μοτέρ αριστερά ή δεξιά. Από 1,20μ - 2,0μ. θέση μοτέρ στο κέντρο.

ΤΡΟΠΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:
• On-Off / Hi-Low με διακόπτες (χαμηλής)
• On-Off / Hi-Low με ενσύρματο χειριστήριο (C.B)
• On-Off / Hi-Low με ασύρματο χειριστήριο (I.R)
• On-Off / Hi-Low με ενσύρματο + ασύρματο χειριστήριο (R.C)
• Σύστημα χειρισμού New Logic (NL)
• Προαιρετικά: Νέο σύστημα χειρισμού ΄'ECO΄'Κατόπιν απαιτήσεως: Φίλτρο, κάθετη στήριξη, διακόπτης πόρτας, ανοξείδωτο κέλυφος.
Εφαρμογές: Εμπορική και βιομηχανική χρήση.