Εξαερισμός από την Soler & Palau

Χτένες στοιχείων

• Xτένες στοιχείων τετραπλές 16, 18, 20, 22.

Εφαρμογές: Για επεξεργασία λαμαρίνας.