Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΑΕΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

• Ρύθμιση της ροής του αέρα με περιστροφή του κεντρικού δίσκου
• Περιλαμβάνει εσωτερικό αφρώδες υλικό για επίτευξη καλύτερης μόνωσης
• Διατίθεται σε χρώμα λευκό