Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΓΡΙΛΙΑ ΑΠΟ PVC COMPACT

 

• Στήριξη με ελάσματα
• Με εσωτερικό πλέγμα
• Εσωτερική διάμετρος: 80/125, 125/160, 160/200 mm
• Εξωτερική διάμετρος: 166, 190, 220 mm