Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Γρίλλιες από PVC Compact

 

• Στήριξη με ελάσματα.
• Με εσωτερικό πλέγμα.
• Εσωτερική διάμετρος: 80/125, 125/160, 160/200 mm.
• Εξωτερική διάμετρος: 166, 190, 220 mm.

Εφαρμογές: Για εξωτερική τοποθέτηση σε τοίχο στην απόληξη των αγωγών.