Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΣΤΟΜΙΟ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής με καμπύλο πλαίσιο για τοποθέτηση απευθείας σε κυκλικό αγωγό με 2 σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.
ΠΤ2ΠD-R: Με τάμπερ για ρύθμιση παροχής του αέρα