Εξαερισμός από την Soler & Palau

ΕΣΠΑ 2014-2020

Στόμιο κυκλικών αγωγών

Στόμιο προσαγωγής ή επιστροφής με καμπύλο πλαίσιο για τοποθέτηση απευθείας σε κυκλικό αγωγό με 2 σειρές ρυθμιζόμενα πτερύγια παράλληλα στην πρώτη αναφερόμενη διάσταση.
ΠΤ2ΠD-R: Με τάμπερ για ρύθμιση παροχής του αέρα.

Εφαρμογές: Για τοποθέτηση στην απόληξη των αγωγών.